PROJEKTY, STAVBY TECHNOLOGIE A INOVACE 

PŘIHLÁŠENÉ DO 18. ROČNÍKU SOUTĚŽE

 

HLASOVÁNÍ O CENU VEŘEJNOSTI

 

 

PŘIHLÁŠKA č. 1

AES - Domácí bateriové úložiště

PŘIHLAŠOVATEL: AERS s.r.o.

KATEGORIE: C - INOVACE

ANOTACE

Akumulační stanice určená pro domácnosti a malé podniky. AES je chytré, na síti nezávislé řešení, které je 100% vyvinuté a vyrobené v ČR. Jde o ALL-IN-ONE, 3 fázový, 10kW, asymetrická zátěž, 2x MPPT zařízení umožňující ostrovní režim. Střídač pracuje v obousměrném (4Q) režimu, dokáže energii zároveň odebírat i dodávat. 

 

PŘIHLÁŠKA č. 2

MVE Přepeře II

PŘIHLAŠOVATEL: Fabrika 1861 s.r.o.

KATEGORIE: B - ENERGETIKA, PRŮMYSL, DOPRAVA

ANOTACE 

Stavba malé vodní elektrárny Přepeře II si klade za cíl vznášet otázky a přimět přemýšlet nad propojením architektury, stavitelství, řemesel a umění při realizaci staveb, nad vztahem člověka k životnímu prostředí či nad šetrným využíváním vodní energie jako obnovitelného zdroje. Zároveň by chtěla na vyvolané otázky přinášet odpovědi a být poselstvím pro budoucí generace. Realizace stavby řeší dosud nevyužitý hydroenergický potenciál jezu na řece Jizeře v obci Přepeře u Turnova. Realizací projektu došlo k významnému navýšení výroby elektrické energie z obnovitelného zdroje a tím i ke snížení emisí znečisťujících látek do ovzduší. OZE jsou hlavním motivem výjimečné interiérové výmalby. Urbanistické a architektonické principy řešení stavby jsou výrazně ovlivněny prostorem, umístěním v původním industriálním areálu a blízkostí jezu s rekreační loukou. Novostavba MVE vhodně využívá upraveného a zjednodušeného industriálního prostoru bývalé textilky, přiblížení rekreačnímu účelu má zprostředkovat vize "hausbótu". 

 

PŘIHLÁŠKA č. 3

ALFA TOWER

PŘIHLAŠOVATEL: VIHOREV DEVELOPMENT PRAGUE EAST

KATEGORIE: A - BUDOVY A PROJEKTY

ANOTACE

Komplexní rekonstrukce staré administrativní budovy na moderní a vysoce energeticky úsporný a ekologický aparthotel. Tato budova bývala dříve sídlem dřevozpracujícího podniku Interiér Říčany. Její konstrukce, postavěná na základě konceptu z roku 1971, je poměrně nezvyklého systému, který lze stručně popsat jako skeletový systém z oceli s krajními patry zavěšenými na superkonstrukci. V rámci rekonstrukce má dojít k odstranění nefunkčních částí stavby, některých prvků včetně spojovacího krčku, stávajícího obvodového pláště a dožilé části konstrukcí. Významným prvkem projektu není jen originální vizáž a novodobé pojetí ubytovacích služeb, ale také zaměření na energetickou úspornost a ekologii. Stávající technická zařízení budou nahrazena zcela novým řešením zajišťujícím značné energetické i ekonomické úspory. Tato řešení se týkají zejména vytápění, chlazení, ohřevu teplé vody, větrání, hospodaření s vodou a chodu části wellness. Například odpadní vody ze sprch a umyvadel z pokojů pro hosty budou přečištěny technologií pro úpravu šedých vod a použity pro splachování a závlahu zeleně, stejně tak přes výměníkový systém pro předehřev TUV.
 

 

PŘIHLÁŠKA č. 4

Partnerská výstavba páteřní sítě veřejných dobíjecích stanic

PŘIHLAŠOVATEL: ČEPRO, a.s.

KATEGORIIE: B - ENERGETIKA, PRŮMYSL, DOPRAVA

ANOTACE

Projekt počítá s 39 lokalitami pro umístění veřejných dobíjecích stanic pro elektromibily napříč Českou republikou. Pro projekt bude využívána pouze energie z obnovitelných zdrojů elektřiny. Technologie dobíjecích stanic jsou vyráběny v Evropské unii, a to s důrazem na efektivitu a udržitelnost. Dodavatelé technologie deklarují oficiálně svou ohleduplnost k životnímu prostředí. Zvolená technologie dobíjecích stanic je špičkou v oblasti bezemisní dopravy. Využíváme technologii, která umožňuje výkonový upgrade až na 150 kW ze stávajících 50 kW.

 

PŘIHLÁŠKA č. 5

Herink - obalovna asfaltových směsí pro výrobu

PŘIHLAŠOVATEL: Pražská obalovna Herink, s.r.o.

KATEGORIE: C - INOVACE

ANOTACE

Předmětem projektu je pořízení nové inovované technologie obalovny stacionární šaržové se skipovou dráhou a paralelním horkovzdušným protisměrným sušícím bubnem s rekuperací odpadních plynů z paralelního bubnu se svislou cestou R-materiálu a šikmou cestou kameniva a asfaltovými nádržemi vyhřívanými elektricky o hodinovém výkonu 240 t ve všech režimech výroby.

 

PŘIHLÁŠKA č. 6

Systém KKV (spojení chlazení a klimatizace)

PŘIHLAŠOVATEL: Kaufland Česká republika v.o.s.

KATEGORIE: B - ENERGETIKA, PRŮMYSL, DOPRAVA

ANOTACE

Ekologickým cílem pro naše obchody je výrazně snížit emise CO2 a spotřebu energie. K tomu využíváme energeticky účinnou technologii pro nové prodejny. Vytápění probíhá prostřednictvím technologie potravinového chlazení , tzn. systému KKV (spojení technologie chlazení a klimatizace). Tímto způsoobem šetříme přírodní zdroje, protože místo používání paliv, jako je ropa, plyn a dřevo, topíme téměř výhradně odpadním teplem z chladícího regálu. 

 

PŘIHLÁŠKA č. 7

Ekologizace systému vytápění budov areálu Albertinum

odborného léčebného ústavu Žamberk

PŘIHLAŠOVATEL: KAVEMA s.r.o.

(společně s "Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk")

KATEGORIE: B - ENERGETIKA, PRŮMYSL, DOPRAVA

ANOTACE

Zavedení dodávek tepla z bioplynové stanice (BPS) společnosti KAVEMA, s.r.o. Žamberk do
zdravotnického zařízení ALBERTINUM. Jedná se o v ČR ojedinělý projekt dodávek tepla z bioplynové stanice do zdravotnického zařízení. Očekávané efekty jsou nejen finanční, v podobě smluvně garantované úspory nákladů na vytápění a ohřev TUV, ale i ekologické, kdy dochází k významnému omezení vypouštění škodlivin ze stávající plynové kotelny do ovzduší a bezpečnostní, neboť nyní máme k dispozici dva nezávislé zdroje tepla.

 

 

PŘIHLÁŠKA č. 8

Energeticky úsporný projekt v Kongresovém centru Praha

PŘIHLAŠOVATEL: ENESA a.s.

KATEGORIE: B - ENERGETIKA, PRŮMYSL, DOPRAVA

ANOTACE

V roce 2016 byl v Kongresovém centru Praha (KCP) zahájen unikátní energeticky úsporný projekt v hodnotě 126 mil. korun, který KCP přinese 30% úsporu energie. Její výše je navíc poskytovatelem společností ENESA garantována smluvně po dobu 10 let, celková úspora energie tak bude minimálně 213 mil. Kč, tedy ročně více jak 21 mil. Kč. Realizace komplexu energeticky úsporných opatření metodou EPC proběhla v roce 2016. Kongresové centrum Praha (KCP) bylo postaveno na přelomu 70. a 80. let 20. století. Přestože objekt prošel v roce 2000 rekonstrukcí a přístavbou, technologická zařízení se zásadně nezměnila. Do roku 2015 náklady na elektrickou energii, plyn a vodu spolkly každoročně téměř 74 mil. korun. Proto se KCP rozhodlo modernizovat energetické hospodářství s využitím energetických služeb se zaručeným výsledkem (zkr. EPC, z angl. Energy Performance Contracting). Díky EPC jsou náklady na realizaci úsporných opatření za 126 mil. korun postupně spláceny z budoucích garantovaných úspor energie, součástí je i důsledný energeticky management. Rekonstrukce se týkala kotelny, strojovny chlazení a celého systému vzduchotechniky. Kompletní modernizací a rozšířením prošel systém měření a regulace. Obnovu si vyžádalo i osvětlení. Realizace probíhala za plného provozu během roku 2016. Kromě každodenního sledování provozu předkládá ENESA každoročně vyhodnocení a návrh dalších opatření s potenciálem úspor.

 

PŘIHLÁŠKA č. 9

Snížení emisí SOx a Hg na Elektrárně Mělník I

PŘIHLAŠOVATEL: ALLCONS Industry s.r.o.

KATEGORIE: A - BUDOVY A PROJEKTY

ANOTACE

„Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6“ (DESOx). Cílem ekologického projektu bylo snížení emisí SOx na max. hodnotu 130 mg/Nm3 a emise tuhých znečišťujících látek na 10 mg/Nm3. Nově dodané technologické zařízení na odsíření spalin (FGD) pracuje na principu mokré vápencové vypírky, snižuje obsah SO2, HF, HCl a zbytkového prachu.

„Výstavba systému odstraňování rtuti ze spalin využitím stávajícího absorbéru“ (DEHg). Jedná se o unikátní ekologický projekt v ČR v zachycování zbytkových emisí rtuti v kouřových spalinách, který navazuje projekčně i místně na projekt DESOx. Došlo k přestavbě původního absorbéru odsíření na externí DEHg reaktor, který pomocí technologie GORE (GMCS) redukuje emise rtuti.
 

 

PŘIHLÁŠKA č. 10

Dobíjecí stanice E.ON s fotovoltaickou elektrárnou a bateriovým úložištěm

PŘIHLAŠOVATEL: E.ON Energie, a.s.

KATEGORIE: B - ENERGETIKA, PRŮMYSL, DOPRAVA

ANOTACE

V rámci mezinárodního projektu EAST-E, který za zabýval výstavbou dobíjecích stanic napříč Českou republikou, Slovenskem a Chorvatskem, byla v České republice, konkrétně v Břeclavi, postavena dobíjecí stanice společně s fotovoltaickou elektrárnou a bateriovým úložištěm. Z dálky vypadá celé místo nenápadně jako zastřešené stání pro automobily. Přístřešek o rozměrech 18x5 metrů nad sedmi parkovacími místy je však osazen 54 fotovoltaickými panely o celkovém výkonu 18 kWp a doplňuje ho bateriové úložiště s použitelnou kapacitou 75 kWh. Pro zájemce o dobíjení je tu připravená rychlodobíjecí stanice ABB Terra, která je schopná dobít baterie vozu z nuly na 80 % kapacity do půl hodiny. Systém je primárně nastavený tak, že pokud elektromobil přijede, když svítí slunce, energie se bude dobíjet hlavně z fotovoltaiky. Bude-li zataženo a baterie bude plná, půjde energie z ní. Až v momentě, kdy se úložiště dostane na svou spodní hranici, začne se při dobíjení elektřina čerpat i ze sítě. I tato energie ze sítě je však zelená, protože přímo pro tuto stanici uplatňujeme certifikát o nákupu zelené elektřiny z OZ. 

 

PŘIHLÁŠKA č. 11

Biometan na CNG plnicích stanicích E.ON

PŘIHLAŠOVATEL: E.ON Energie, a.s.

KATEGORIE: B2 - ENERGETIKA, PRŮMYSL, DOPRAVA

ANOTACE

E.ON Energie provozuje 30 CNG plnicích stanic po celé ČR a neustále investuje do dalšího rozvoje. Vzhledem k tomu, že se společnost E.ON hlásí k ekologické odpovědnosti, tak se neustále snaží přicházet s inovacemi, které jsou pro přírodu šetrné a především trvale udržitelné. V oblasti CNG proto společnost přišla v roce 2020 s unikátní novinkou v podobě dodávek biometanu místo klasického zemního plynu. Biometan, který jsme v loňském roce poprvé použili má stejnou kvalitu jako klasický zemní plyn, nicméně je vyroben z odpadů, které by jinak neměly využití. Celý hodnotový řetězec od výroby po spotřebu podléhá přísným pravidlům a každý subjekt musí plnit podmínky mezinárodní certifikace ISCC, kterou naše společnost získala na jaře 2020 a nyní úspěšně prošla prvním auditem. Hodnota emisí GHG v kg CO2 je 4x čistší než u klasického ZP (ZP 69,3, biometan 15,8), nicméně odpovídá tomu i nákupní cena, která je řádově násobně vyšší než při využití klasického zemního plynu. Věříme, že biometan v dopravě je hlavní cesta, jak dosáhnout cílů vyplývající z připravované legislativy RED II. I proto v roce 2021 dodáme do našich plniček minimálně z 80% pouze biometan.

 

PŘIHLÁŠKA č. 12

Domov Podhradí - Týnec nad Labem

PŘIHLAŠOVATEL: ATREA s.r.o.

KATEGORIE: A - BUDOVY A PROJEKTY

ANOTACE

Bytový dům, s permakulturní komunitní zahradou a "babiččiným sadem" v okrajové části Týnce nad Labem, pro komunitní bydlení seniorů. Budova je konstrukčně řešena jako dřevostavba v energeticky pasivním standardu. Popisovaná stavba je prvním dokončeným objektem v lokalitě a slouží pro komunitní bydlení věkově neomezené skupiny osob se sníženou mobilitou a soběstačností se zaměřením převážně na seniory.

 

PŘIHLÁŠKA č. 13

ČSOB Kampus - budova SHQ

PŘIHLAŠOVATEL: Siemens s.r.o.

KATEGORIE: A - BUDOVY A STAVBY

ANOTACE

ČSOB v roce 2019 rozšířila svou centrálu v pražských Radlicích o novou budovu SHQ, která s původní budovou vytváří komplex, tzv. ČSOB Kampus. Důmyslná je koncepce získávání, zadržování a výdeje energie objektu, projekt pracuje i s takovými faktory, jako jsou orientace budovy ke světovým stranám a proudění větrů, které se využívají k vnitřní cirkulaci vzduchu a teplotní regulaci objektu. Zcela unikátní je pole 177 vrtů (banka využívá 173 ks), z nichž každý je hluboký cca 150 m. Vrty fungují jako hlavní zdroj tepla a chladu pro celou budovu. Klima v prostoru se upravuje využitím tepelně aktivních prvků stavebních konstrukcí (TABS). V kombinaci s automatizovaným otevíráním oken je budova zcela soběstačná jak z hlediska vytápění, tak i chlazení a prostřednictvím energetického mostu bude moci vypomáhat i vedlejšímu kampusu. Mozkem celého propracovaného systému je řídicí systém Siemens Desigo. Jím se ovládají systémy tepelných čerpadel, oken, otvírek a vzduchotechniky či rekuperace tepla. Tato konkrétní instalace systému měření regulace je opravdu velmi rozsáhlá a zahrnuje asi 90 000 proměnných. Desigo lze, díky jeho škálovatelnosti a modularitě, použít pro automatizaci, řízení, dohled a optimalizaci provozu jedné nebo více technologií v budovách různých velikostí. Siemens do podzemních garáží také nainstaloval dobíjecí řešení pro elektromobily. 

 

 

DALŠÍ SOUTĚŽNÍ PROJEKTY S DORUČENÝMI PODKLADY PRŮBĚŽNĚ DOPLŇUJEME.

VIDEOPREZENTACE VYBRANÝCH PROJEKTŮ NAJDETE NA   

PO UZÁVĚRCE PRO VÁS OTEVŘEME TRADIČNÍ HLASOVÁNÍ O CENU VEŘEJNOSTI.

 

 

ZAUJAL VÁS NĚKTERÝ ZE SOUTĚŽNÍCH PROJEKTŮ?

PODPOŘTE HO SVÝM HLASEM V SOUTĚŽI O CENU VEŘEJNOSTI!

 

 

 

 

ZPĚT NA STRÁNKY SOUTĚŽE