PROJEKTY, STAVBY, TECHNOLOGIE A INOVACE

PŘIHLÁŠENÉ DO 19. ROČNÍKU SOUTĚŽE

 

HLASOVÁNÍ O CENU VEŘEJNOSTI

 

 

PŘIHLÁŠKA č. 1

Nástavba 3. patra na RD v Braníku

PŘIHLAŠOVATEL: Dřevostavby nové generace, s.r.o.

KATEGORIE B2:  Stavby/budovy do 10 mil. Kč

ANOTACE:

Energeticky úsporná nástavba na dům z roku 1870.  V nové zástavbě vznikla bytová jednotka v dispozici 4+KK. Byl zřízen nový zdroj tepla a TUV velmi úsporným a efektivním plynovým kondenzačním kotlem. Pro obklad dřevěné konstrukce byly použity desky vyrobené ze slámy s  vysokou tepelnou kapacitou a dodatečně byla zateplena předstěna z vnitřní strany. Celková tloušťka izolace ve stěně je 6+16+4 cm izolantu, střecha je zateplena celkem 30 cm tepelné izolace.

 

PŘIHLÁŠKA č. 2

HES - Home Energy Storage

PŘIHLAŠOVATEL: AERS s.r.o.

KATEGORIE C: Inovace

ANOTACE:

Domácí bateriové úložiště s použitím "second life" baterií z elektromobilů. HES je chytré, na síti nezávislé, energetické řešení pro domácnost. Integrovaným systémem kontroly s adaptivní logikou lze regulovat a optimalizovat tok energie, maximalizovat míru energetické soběstačnosti a zároveň ukládat energii vyrobenou solárními panely. Zařízení je kompletně vyvinuto a vyrobeno v ČR.

 

PŘIHLÁŠKA č. 3

Revitalizace pavilonu "A" - Hamzova léčebna

PŘIHLAŠOVATEL: Martin Jindrák - PASIVPROJEKT

KATEGORIE B2: Stavby/budovy do 10 mil. Kč

ANOTACE:

Jedná se o první komplexnější úpravu celého pavilonu a nastavení na standard tzv. energeticky pasivní výstavbě, vč. realizace systémů řízeného větrání se ZZT. Stavební část kombinuje masivní zateplení obvodových stěn s prošetřením tepelných mostů, zateplení střešního pláště 400-450 mm tepelné izolace a vytvořením nových pokojů a rehabilitace v původním půdním prostoru s vyloučením střešních oken - provedená realizace mansardových vikýřů.

 

PŘIHLÁŠKA č. 4

Stawebnice.online

PŘIHLAŠOVATEL: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

KATEGORIE D: Informační a komunikační technologie

ANOTACE:

Zcela jedinečný vzdělávací projekt pro budoucí  stavební profesionály. Základem je interaktivní aplikace dostupná zdarma na www.stawebnice.online. Jedná se o partnerský projekt přinášející aktuální stavební obsah odpovídající znalostem studentů středních odborných škol. Základem aplikace je energeticky nulový dům. Obsah je rozdělen na fyzickou stavbu a digitální stavbu (BIM). Obsah je možné aktualizovat v reálném čase. Jedná se o partnerský neziskový projekt.

 

PŘIHLÁŠKA č. 5

CÍSAŘSKÁ VINICE

PŘIHLAŠOVATEL: JRD Development s.r.o.

KATEGORIE A: Projekty

ANOTACE:

Slavné vinařské domy staví své vinice na kvalitním podloží a na jižních svazích, aby zajistily své révě co nejvíce slunečního svitu, a výsledné víno bylo plné osobitého charakteru a vůně. V rezidenčním projektu Císařská vinice, na jižních svazích pod parkem Ladronkou v Praze 5, vám představujeme zdravé bydlení nové generace. Vily a bytové domy nesou jména těch nejkvalitnějších vinařských odrůd. Odkazují tím na svůj důraz na kvalitu života, na čistotu vzduchu, který v domech a bytech dýcháte, a na příjemné klima, které je zde samozřejmostí.

 

PŘIHLÁŠKA č. 6

Komplexní revitalizace Obchodní akademie Česká Lípa

PŘIHLAŠOVATEL: Liberecký kraj

KATEGORIE B2: Stavby/budovy do 10 mil. Kč

ANOTACE:

Součástí revitalizace bylo komplexní řešení energetické náročnosti budovy. Po necelém roce bylo dosaženo zhruba 85% úrovně úspor. V další etapě se podařilo snížit spotřeby vody díky využití šedé odpadní vody. Instalace úsporných baterií pak snižuje přímou spotřebu teplé vody s dopadem na snížení množství energie. Tuto energii je možné dále využít. V dalších etapách je navrhováno rozšíření využití k vytápění objeku a instalace fotovoltaické výroby elektrické energie.
 

 

PŘIHLÁŠKA č. 7

Snížení emisí SOx na elektrárně Mělník I

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE C: Inovace

ANOTACE:

Systém odsíření tvoří čerpadlovna, dva absorbéry, schodišťová věž s výtahovou šachtou, kouřovody, ventilátory, budova odvodnění, elektrorozvodny a mnoho dalších prvků. Princip fungování je jednoduchý – v absorbérech se rozstřikuje vápencová suspenze, na níž se chemicky naváže oxid siřičitý a jeho koncentrace ve spalinách tak významně klesá. Díky odsíření se elektrárna stává i významným přispěvatelem do cirkulární ekonomiky. Jako vedlejší produkt totiž vzniká sádrovec, který se využívá ve stavebnictví. 

 

PŘIHLÁŠKA č. 8

Ekologizace teplárny Trmice

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE C: Inovace

ANOTACE:

Předmětem ekologizace byla Intenzifikace stávající technologie TC01 DeSOx, a vybudování nového technologického celku denitrifikace TC02 DeNOx, jehož hlavním zařízením je technologie katalytické redukce oxidů dusíku (SCR) v odsířených kouřových spalinách Tail-End. Provedením opatření v rámci akce snížení NOx a SO2 v Teplárně Trmice se výrazně snížila produkce emisí SO2 z původních 3 014 tun SO2/rok na 252 tun SO2/rok, tj. snížení roční produkce emisí SO2 o 2 762 tun, což činí snížení o 89 % (vztaženo k naměřeným hodnotám v roce 2018). Emise NOx byly redukovány z původních 1 150 tun NOx/rok na 365 tun NOx/rok. Jedná se tedy o snížení roční produkce emisí NOx o 785 tun, což činí pokles o 68 % (vztaženo k naměřeným hodnotám v roce 2018).
 

 

PŘIHLÁŠKA č. 9

Modernizace úpravny vody Želivka, 2. etapa

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE C: Inovace

ANOTACE:

V rámci projektu Modernizace Úpravny vody Želivka – 2. stavba byl realizován nový filtrační stupeň s náplní granulovaného aktivního uhlí. Původní technologickou linku doplnila hala o rozloze 5000 metrů čtverečních vybavená zmíněnými filtry, díky kterým se zlepšila kvalita vody. Úpravna vody  Želivka je v mnoha směrech unikátním počinem nejen v ČR, ale v celé střední Evropě.

 

PŘIHLÁŠKA č. 10

Rezidence Čertův vršek

PŘIHLAŠOVATEL: Skanska Reality a.s.

KATEGORIE B1: Stavby/budovy nad 10 mil. Kč

ANOTACE:

Rezidenční projekt realizovaný pomocí 100 % recyklovaného betonu Rebetong. Rezidence Čertův vršek, prémiový projekt s 39 luxusními byty v centru Prahy, usiluje také o mezinárodní certifikát BREEAM a zahrnuje řadu dalších prvků udržitelnosti, jako je např. systém hospodaření s šedou i dešťovou vodou, zelené střechy, solární panely a mnoho dalších. Projekt je členěn do šesti sekcí, které mají tři až čtyři nadzemní patra. Jednotlivé sekce jsou rozmístěny do dvou téměř rovnoběžných linií, které mezi sebou svírají uličku ústící do společné relaxační zahrádky. Ta slouží především k odpočinku, do akumulační nádrže pod ní je však navíc zachycována dešťová voda, která bude následně využívána k zalévání zeleně. Projekt hospodaří s vodou i dalšími způsoby – ke splachování toalet je využíváno tzv. šedé vody, k ohřevu teplé užitkové vody slouží solární panely umístěné na střeše jedné ze sekcí. Na ostatních střechách je vysazena extenzivní zeleň, která přispívá ke zlepšení mikroklimatu v lokalitě. Díky důkladnému zateplení obálky budovy a kvalitním oknům s trojskly dosahuje projekt nízkoenergetického standardu s průkazem energetické náročnosti budovy B – velmi úsporná. 

 

PŘIHLÁŠKA č. 11

Ekologizace kontejnerového terminálu Mělník

PŘIHLAŠOVATEL: Swietelsky stavební s.r.o.

KATEGORIE B1: Stavby/budovy nad 10 mil. Kč

ANOTACE:

Převedení nákladní silniční dopravy na dlouhých trasách na dopravu vodní a železniční, které jsou mnohem šetrnější k životnímu prostředí, jak s ohledem na negativní emise a hlukovou zátěž, a ve svém důsledku má pozitivní dopad na počty a následky dopravních nehod a na zkracování času stráveného v dopravních zácpách. Přínos má i vybudování pevné jeřábové dráhy pro tiché portálové jeřáby na elektrický pohon. Stavba řeší rozšíření ploch kontejnerového překladiště v přístavu Mělník. Celková výměra nově vybudovaných zpevněných ploch je cca 26 tis.m2. Mocnost konstrukce plochy je 90 cm s úpravou podloží hydraulickými pojivy v tloušťce 2 x 0,5m. Součástí stavby je prodloužení vlečkových kolejí, příprava jeřábové dráhy pro elektrické portálové jeřáby, vč. napájecích silnoproudých rozvodů, opěrná zeď, odvodnění a osvětlení nově realizovaných ploch.

 

PŘIHLÁŠKA č. 12

CZT Písek efektivní a ekologická soustava

PŘIHLAŠOVATEL: SYSTHERM s.r.o.

KATEGORIE A: Projekty

ANOTACE:

Projekt řeší změnu stávajících parovodních rozvodů CZT Písek za teplovodní rozvody včetně úpravy jednotlivých odběrných míst - předávacích stanic, ale i rekonstrukce TH areálů významných odběratelů (Nemocnice Písek, atd.), což přineslo úspory primární energie v podobě snížení ztrát v rozvodech. Zároveň došlo ke snížení emisní zátěže díky rekonstrukci mazutové kotelny na zemní plyn a dále využití zbytkového tepla z bioplynové stanice. Projekt přináší zefektivnění provozu tepelné sítě a významně přispívá k dekarbonizaci CZT. Plánované a dosažené cíle: Snížení tepelných ztrát v rozvodech CZT o 50 %, snížení emisí CO2 o 56,4 %, což činí 35,1 tis. tun CO2

 

PŘIHLÁŠKA č. 13

UB Modul typový

PŘIHLAŠOVATEL: Úsporné bydlení s.r.o.

KATEGORIE A: Projekty

ANOTACE:

Modulární dům je dům, jehož konstrukční systém je tvořen jednotlivými prefabrikovanými buňkami – tzv. moduly. Rozměrově unifikované moduly jsou sestaveny a smontovány k sobě, čímž vytvářejí požadovaný prostor. Dům může být tvořen jedním či několika moduly v závislosti na potřebách stavebníka. Vlastní projekt vychází ze zkušeností získaných z předchozích realizací energeticky úsporných a pasivních objektů panelových dřevostaveb. Navazuje na výzkum v rámci projektu TAČR „Smart regions“. Náš systém pasivních modulárních projektů dále rozvíjíme a v rámci možností uplatňujeme v praxi. Energeticky úsporné a pasivní modulární stavby jsou dalším stupněm vývoje moderních dřevostaveb.    

 

 

 

ZAUJAL VÁS NĚKTERÝ ZE SOUTĚŽNÍCH PROJEKTŮ?

PODPOŘTE HO SVÝM HLASEM V SOUTĚŽI O CENU VEŘEJNOSTI