PROJEKTY, STAVBY, TECHNOLOOGIE A INOVACE

NOMINOVANÉ NA TITUL 20. ROČNÍKU SOUTĚŽE

 

 

NOMINACE č. 1

Energeticky úsporná renovace budovy  SPŠS Plzeň

PŘIHLAŠOVATEL: SYSTHERM s.r.o.

KATEGORIIE: A - Projekty Stavby/budovy

ANOTACE:

Přihlášený projekt řeší kompletní revitalizaci školského objektu, a to jak po stránce architektonické (náprava socialistických vestaveb a úprav) – objekt byl navrácen původnímu vzhledu při realizaci zateplení obálky budovy, tak po stránce zajištění kvalitního hygienického prostředí. I když se objekt nachází na frekventované komunikaci – Klatovská třída, byly provedeny taková opatření, která zajišťují minimální rušení v učebnách.

 

NOMINACE č. 2

Revitalizace školy Českobrodská na chytrou, udržittelnou,

bezpečnou, energeticky a uhlíkově pozitivní budovu

PŘIHLAŠOVATEL: ECOTEN s.r.o.

KATEGORIE: B1 - Stavby/budovy nad 10 mil. Kč

ANOTACE:

Rekonstrukce školy v ulici Českobrodská 32a v Praze na chytrou, udržitelnou, bezpečnou, provozně energeticky a uhlíkově pozitivní budovu představuje ojedinělou přeměnu objektu ze 70. let na moderní vzdělávací instituci 21. století – je přehledná, uživatelsky komfortní, transparentní, přirozeně stárnoucí a propojující se s okolní přírodou.

 

NOMINACE č. 3

Komplexní stavební úpravy bytových domů sídliště v obci Milín

PŘIHLAŠOVATEL: Obec Milín

KATEGORIE: B1 - Stavby/budovy nad 10 mil. Kč

ANOTACE:

Na podzim roku 2021 byla dokončena obnova dvaceti bytových domů na sídlišti z 50. let v Milíně nedaleko Příbrami. Provedeno bylo souvislé zateplení budovy, vyměněna oken s posunutím do roviny tepelné izolace, instalováno řízené větrání se zpětným získáváním tepla, vyměněny lokál.kotlů na uhlí za plynovou kotelnu. Výrazně se tak zvýšil uživatelský komfort a snížily náklady za energie. Všech 250 bytů proměněno za provozu užívání obyvatel.  

 

NOMINACE č. 4

Rezidence Pod Portáškami

PŘIHLAŠOVATEL: Rezidence Javoří potok s.r.o.

KATEGORIE: A - Projekty Stavby/budovy

ANOTACE:

Jedná se o významnou stavbu pro Velkou Úpu, která řeší stávající neutěšený stav podél hlavní silnice. Stavba má částečně za úkol vrátit do Velké Úpy život a částečně vytvořit prostor chybějícího náměstí. Zároveň nabídne obchodní prostory, restauraci a nabízí lékařské ordinace pro obec. Jednotlivé budovy nad zemí spojuje podzemní stavba 2 podlažní garáže. Konstrukce domů bude v kombinaci železobetonu a cihelných stěn. Opláštění tepelnou izolací s dřevěným obkladem. Minerální tepelné izolace v provětrávané fasádě s dřevěným obkladem, geotermální vrty, v komerčních prostorách s jednotkami FCU (propojené s geotermálními vrty) pro chlazení, energetická soběstačnost je zajištěna částečně solárními panely a lokální distribuční soustavou od ČEZ, vlastní vrt pro doplnění spotřeby pitné vody, využití šedé vody pro snížení produkce splaškových vod. 

 

NOMINACE č.  5

MES (Middlle Energy Storage)

PŘIHLAŠOVATEL: AERS s.r.o.

KATEGORIE: C - Inovace

ANOTACE:

Jedná se o světovou premiéru čistě českého, středně velkého bateriového úložiště, které je určeno zejména společnostem, supermarketům, čerpacím stanicím, bytovým domům a podobně zejména k optimalizaci využití energií. Tedy jako záloha proti výpadkům, špičkování odběrového diagramu, záloha pro dobíjení elektromobilů a v neposlední řadě k obchodování s elektřinou na tzv. spotovém trhu. Pro obchodování na spotovém trhu jsme vyvinuli speciální prediktivní algoritmus, který pracuje s cenami kWh operátora trhu s energiemi, predikcí osvitu a predikcí spotřeby objektu. Tímto kontejnerovým řešením doplňujeme naši řadu českých bateriových úložišť HES (domácí úložiště) a SAS (špičkovací akumulační stanice pro průmysl). Jedná se o čistě český vývoj a výrobu.

 

NOMINACE č. 6

Dobíjecí infrastruktura pro Dopravní  podnik Ostrava

PŘIHLAŠOVATEL: SIEMENS, s.r.o.

KATEGORIE: C - Inovace

ANOTACE:

Siemens vytvořil technologické zázemí pro dobíjení největší flotily elektrobusů v ČR. Řešení tvoří 4 dobíjecí body, každý o jmenovitém výkonu 300 kW, 28 mobilních dobíjecích stanic a VN infrastruktura. DPO zde také používá lokálně vyvinutý Siemens systém měření a přenosu dat; SW mimo jiné umožňuje vzdálené ovládání a automatické řízení procesu dobíjení ebusů. 

 

 NOMINACE č. 7

Izolační trojskla IZOS ENERGY + a IZOS SHADOW

PŘIHLAŠOVATEL: HELUZ IZOS s.r.o.

KATEGORIE: C - Inovace

ANOTACE:

Izolační trojskla IZOS ENERGY + a IZOS SHADOW pracují s tepelnou energií ze slunečního zááření a snižují energetickoou náročnost budov.

 

NOMINACE č.  8

Konec uhlí v Plané nad Lužnicí

PŘIHLAŠOVATEL: C-Energy Planá s.r.o.

KATEGORIE: C - Inovace

ANOTACE:

Účelem projektu "Konec uhlí v Plané nad Lužnicí" byla modernizace energetického zdroje v Plané nad Lužnicí, které spočívala v úplném nahrazení hnědého uhlí biomasou. Rekonstrukce spočívala v modernizaci stávajících uhelných kotků K5 a K6, úpravě a rekonstrukci palivového hospodářství a konstrukčních úprav stávající turbíny. Přechodem zdroje z fosilních paliv (uhlí) na obnovitelné palivo (biomasa, dřevní štěppka) došlo k úspoře emisí CO2 ve výši 121 487 t/rok. Úpravou TG (snížení množství páry do NT dílu a konndenzace) došlo k většímu využití energie v palivu a vyššího KVET. Na stejnou jednotku produkce došlo k úspoře energie v palivu. V kotli K6 je spalováno 100 % biomasy od února 2022 a v kotli K5 od září 2022.

 

NOMINACE č. 9

SVATOPETRSKÁ - multifunkční areál Brno

PŘIHLAŠOVATEL: Schneider Electric CZ, s.r.o.

KATEGORIE: B1 - Stavby/budovy nad 10 mil. Kč

ANOTACE:

V centru Brna proběhla kompletní proměna brownfieldu v udržitelné inovační centrum SVATOPETRSKA. Unikátní modernizace areálu s ekologickými a úspornými technologiemi dnes slouží firmám i obyvatelům. Multifunkční budova zcela naplňuje principy udržitelnosti a digitalizace budov. Areál dnes poskytuje kanceláře, byty, sklady, výrobu, restauraci a obchody. Vynikající energetická účinnost a extrémní snížení nákladů na provoz budovy: Revitalizace brownfieldu na moderní a energeticky účinnou budovu umožnila snížit náklady na energie v porovnání s původní budovou o 70 % na 1 m2 plochy - 25% úspora elektrické energie a -50% úspora pitné vody. Elektrickou energii vyrobenou pomocí fotovoltaické elektrárny spotřebuje budova na vlastní provoz. Při slunečních dnech vyrobí více energie, než sama spotřebuje - „plusový provoz“. Digitální řízení budovy řeší platforma EcoStrxure, která sleduje aktuální osvětlení, vytápění, rekuperaci i spotřebu vody, distribuci tepla a el. energie i konečné rozúčtování nákladů na jednotlivé části budovy.

 

NOMINACE č. 10

Rekonstrukce historické budovy Národního Muzea

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: B3 - Úspory energie v historických budovách

ANOTACE:

Cílem náročné rekonstrukce bylo zachránit významnou národní kulturní památku, proměnit ji v moderní muzejní prostor, rozšířit její užitné plochy (výstavní, expoziční, provozní) a prodloužit její životnost pro další generace. Došlo tak nejen k restaurování a obnově vlastní budovy v celém rozsahu, ale i k obnově původních vlajkových stožárů, historického oplocení, k sanaci kašny a nástupní rampy, ale i k rozšíření výstavních ploch (vyhloubením podzemních prostor, zastřešením dvoran), vytvoření salonku v hlavní věži a k novému propojení budov Národního muzea (NM) spojovací chodbou. V rámci modernizace jsou v budově nově osazeny výtahy, komplexně vybudovány nové rozvody silnoproudu a slaboproudu spolu s rozvody vzduchotechniky. Budova bude zásobena energiemi (chladem, teplem a teplem pro přípravu TV) ze stávajících kapacit energocentra v sousední budově Státní opery (EC SOP), navíc bude mít svůj vlastní dieselagregát a kogenerační jednotku, obojí umístěné v suterénu. Zlepšení vlastností oken, zateplení střechy, zakrytí nádvoří

 

 

ZAUJAL VÁS NĚKTERÝ ZE SOUTĚŽNÍCH PROJEKTŮ?

PODPOŘTE HO SVÝM HLASEM V SOUTĚŽI O CENU VEŘEJNOSTI