Při přípravě soutěže tradičně spolupracujeme také s

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

 

 

Ministerstvo mj. zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu. Vedle toho se podílí na přípravě základních právních norem v příslušných oblastech a na realizaci programů nadnárodní a meziregionální spolupráce.

 

Pod tímto odkazem naleznete kromě dokumentů koncepčního charakteru mimo jiné i důležitá stanoviska a metodická doporučení, územně analytické podklady či seznam stavebních úřadů. 

 

 

ZPĚT NA STRÁNKY SOUTĚŽE