PODMÍNKY SOUTĚŽE

NOMINACE

TITULY - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

 

 

 

 

VYPISUJÍ:

 

 

          

 

 

 

 

PARTNEŘI SOUTĚŽE:

 

                         

 

             

 

             
         

 

ODBORNÍ GARANTI:

 

                    

 

                    


              

 

 

 OSOBNÍ ZÁŠTITU UDĚLILI:

 

  • předseda vlády Jan Fischer
  • předseda Energetického regulačního úřadu Josef Fiřt
  • rektor ČVUT Václav Havlíček
  • předseda ČKAIT Pavel Křeček
  • předseda SFŽP Petr Štěpánek

             

 

CÍL SOUTĚŽE:

 

Prezentovat nízkoenergetické a pasivní stavby a projekty v oblasti energetiky, které významných způsobem zvyšují energetickou účinnost a využití energetických zdrojů a přispívají tak ke zlepšení životního prostředí v ČR.

 

 

 

KATEGORIE SOUTĚŽE:

 

Obborná porota vyhodnotí nejlepší stavby a projekty v kategoriích:

A) STAVBY
A1) Nízkoenergetické a pasivní stavby investorů na území ČR
A2) Akce investované ze strukturálních fondů (OPPI a OPŽP)


B) PROJEKTY
B1) Projekty pro nízkoenergetické a pasivní domy
B2) Projekty pro zvýšení energetické efektivnosti neobnovitelných zdrojů
B3) Projekty pro využití biomasy
B4) Projekty na snižování emisí skleníkových plynů
B5) Projekty na snížení energetické náročnosti technologických procesů
B6) Projekty na snížení energetické náročnosti dopravy
B7) Projekty na zvýšení integrace OZE do energetických sítí

 

 

 

ZÁŠTITY

premiéra ČR     rektora ČVUT     předsedy Energetického regulačního úřadu