VE SPOLUPRÁCI S

 

             
    

 

 

PARTNER KONFERENCE

 

 

 

AVÍZO KONFERENCE

PROGRAM KONFERENCE

 

UDĚLENÉ ZÁŠTITY

ministra pro místní rozvoj České republiky

ministra dopravy České republiky

Ministerstva životního prostředí

Asociace krajů ČR

prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR

 

 

SOUBORY KE STAŽENÍ

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY

ABSTRAKTY AVIZOVANÝCH PŘEDNÁŠEK

FOTOGALERIE Z AKCE