2. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM, KOSTELNÍ 42, PRAHA - 23.-24. 5. 2011

 

 

ORGANIZÁTOR:

 

ODBORNÍ GARANTI:

 

                               

 

             

 

 

PARTNEŘI KONFERENCE:

                   

   

                            

 

                    

 

 

 

AVIZO KONFERENCE

CONFERENCE ADVICE

SEZNAM POZVANÝCH HOSTŮ

LIST OF THE INVITED HONORARY GUESTS

 

PROGRAM:

1. konferenční den (23. 5. 2011)

1 st conference day

2. konferenční den (24. 5. 2011)

2 nd conference day

 

ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK

DISKUZNÍ PŘÍSPĚVKY A PŘEDNÁŠKY KE STAŽENÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

FINAL REPORT

FOTA Z KONFERENCE

 

UDĚLENÉ ZÁŠTITY:

záštita předsedy Senátu

záštita MPO

záštita MŽP

záštita předsedy Výboru pro zahraniční vztahy a cestovní ruch ZHMP

záštita předsedy ERÚ

záštita rektora ČVUT