Ministerstvo dopravy ČR a Státní fond dopravní infrastruktury

zvou odbornou veřejnost na

3. České dopravní fórum na aktuální téma

UDRŽITELNÉ TEMPO DOPRAVNÍCH INVESTIC - Priority ČR do roku 2013

 

Informace ke stažení:

základní informace

podrobný program

přihláška

pozvánka pro odbornou veřejnost

závěrečná zpráva (19. 5. 2010)