3. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

PRAHA, NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM,  22. 10. 2012

CLAM GALLASŮV PALÁC, 23. 10. 2012

 

 

 

HLAVNÍ PARTNEŘI KONFERENCE

 

 

                        

 

 

 

PROGRAM AKCÍ A EVENTŮ:

 

21.10. 2012 NEDĚLE, 18:00 - 20:00

WELCOME PARTY: Slavnostní přijetí radním hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Radkem Lohynským, komorní violocellový koncert v Brožíkově sále Staroměstské radnice, prohlídka prostor Radnice a číše vína

 

22. 10. 2012 PONDĚLÍ, 10:00 - 21:00

10:00 - 18:00 KONFERENCE 3. TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY v Národním technickém muzeu v Praze

18:30 - 19:00 VYHLÁŠENÍ NOMINACÍ 10. ročníku celostátní soutěže ČEEP 2011 - STUDENT

19:00 - 21:00 FAREWELL PARTY v NTM

 

23. 10. 2012 ÚTERÝ, 13:00 - 15:00

DISKUZNÍ FÓRUM: Aktualizace Územní energetické koncepce hl. m. Prahy, Přednáškový sál CLAM GALLASOVA PALÁCE, Husova 20, Praha 1
 


 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

FINAL REPORT

 

PROGRAM KONFERENCE (22. 10. 2012)

CONFERENCE PROGRAM (22. 10. 2012)

PROGRAM DISKUZNÍHO FÓRA (23. 10. 2012)

 

 

AVIZO KONFERENCE

CONFERENCE ADVICE

 

FORMULÁŘ PRO ABSTRAKT PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

ABSTRACT FORM FOR LECTURERS

 

PŘIHLÁŠKA PRO ÚČASTNÍKA (.pdf ke stažení)

 

PŘEDNÁŠKY KE STAŽENÍ

ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK

 

 

UDĚLENÉ ZÁŠTITY

předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové

předsedy vlády ČR Petra Nečase

ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby

ministra životního prostředí Tomáše Chalupy

poslance Evropského parlamentu Evžena Tošenovského

radního hlavního města Prahy Radka Lohynského

předsedkyně Technologické agentury ČR Rut Bízkové

 

 

 

 ODBORNÍ PARTNEŘI KONFERENCE

 

 

                           

 

 

                                          

 

 

 

PARTNEŘI KONFERENCE

 

                                              

 

 

                  

 

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI KONFERENCE