Avízo konference

Conference Advice

 

ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK / ABSTRACTS OF LECTURES

ODPREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY KE STAŽENÍ


ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

 

Udělené záštity:

záštita předsedy vlády

záštita Ministerstva průmyslu a obchodu

náměstka primátora hl. m. Prahy

záštita Obce architektů

prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR

prezidenta ICT UNIE

záštita ČKAIT

 

 

Partneři konference