8. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE VÝŠKOVÉ BUDOVY EVROPY,

na zdůrazněné téma: KLÍČOVÉ TECHNOLOGIE 21. STOLETÍ

 

8th YEAR OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE HIGH-RISE BUILDINGS IN EUROPE, on the highlighted theme: KEY TECHNOLOGIES FOR THE 21st CENTURY

 

24. 9. 2012, Národní technické muzeum/ National Technical Museum in Prague

Kostelní 42, 170 00 Praha 7

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ZÁVĚRY PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU KONFERENCE

 

AVÍZO KONFERENCE

CONFERENCE ADVICE

 

 

PROGRAM KONFERENCE

CONFERENCE PROGRAM

 

 

UDĚLENÉ ZÁŠTITY

 

Předsedy vlády České republiky Petra Nečase

Rektora ČVUT v Praze Václava Havlíčka

1. náměstka primátora HMP Tomáše Hudečka

Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

 

PŘEDNÁŠKY KE STAŽENÍ

FOTOGRAFIE Z WELCOME PARTY (Staroměstská radnice, 23. 9. 2012)

FOTOGRAFIE ZE SLAVNOSTNÍHO ZAHÁJENÍ KONFERENCE (NTM, 24. 9. 2012)

FOTOGRAFIE Z PRŮBĚHU KONFERENCE (NTM, 24. 9. 2012)

 

 

 

PARTNEŘI KONFERENCE