2. ROČNÍK ODBORNÉ KONFERENCE, 6. 6. 2013 CLAM-GALLASŮM PALÁC, PRAHA