Konference tradičně konaná pod záštitou Ministerstva dopravy ČR, Státního fondu dopravní infrastruktury,  hl. m. Prahy a vysokých představitelů České republiky

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER KONFERENCE

 

 

 

HLAVNÍ PARTNEŘI KONFERENCE

 

                                    

 

 

PARTNEŘI KONFERENCE

 

                                                

 

 

                           

 

 

                      

 

 

 

    

 

 

 

PROGRAM KONFERENCE


16. 6. 2014 (PO) 13.00-17.30

3. ročník konference v Sálu zastupitelstva hl. m. Prahy na téma:

MĚSTSKÁ A PŘÍMĚSTSKÁ DOPRAVA
ŽELEZNIČNÍ KORIDORY EU V RÁMCI TEN-T


16. 6. 2014 (PO) 18.00

Vyhlášení vítězů 11. ročníku soutěže ČDS&T 2013


17. 6. 2014 (UT) 13.00-18.00

Seminář z cyklu SMART CITY: SYSTÉMY MÝTNÉHO V EU

 

 

PROGRAM KONFERENCE

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

FINAL REPORT

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY

FOTOGRAFIE Z AKCE

 

 

UDĚLENÉ ZÁŠTITY

 

předsedy Senátu Parlamentu ČR

předsedy vlády ČR

ministra dopravy ČR

místopředsedy Evropského parlamentu

předsedy Asociace krajů ČR

náměstka primátora hlavního města Prahy

ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury

prezidenta Sdružení pro dopravní telematiku

prezidenta Svazu průmyslu a dopravy České republiky

prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Svazu měst a obcí ČR

České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

České podnikatelské rada pro udržitelný rozvoj

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI