4. ročník konference

Hlavní téma: ZŮSTANE ČESKÁ REPUBLIKA KŘIŽOVATKOU EVROPY?

Ministerstvo dopravy ČR, Praha, 16. 6. 2015

 

 

 VE SPOLUPRÁCI SE ZÁSTUPCI ODBORNÝCH GARANTŮ

 

                   

 

 

                           

 

 

ZÁŠTITA MINISTRA DOPRAVY ČR

 

 

KONFERENČNÍ BLOKY:

PROPOJOVÁNÍ PÁTEŘNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ČR A SOUSEDÍCÍCH STÁTŮ
FINANCOVÁNÍ PÁTEŘNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY vč. PPP PROJEKTŮ

PODMÍNKY PRO ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V KRAJÍCH ČR

 

 

HLAVNÍ PARTNEŘI KONFERENCE

 

              

 

 

 

PARTNEŘI KONFERENCE

 

                                      

 

 

AVÍZO KONFERENCE

CONFERENCE ADVICE

PROGRAM KONFERENCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

 

 

ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY