PROGRAM JE PŘIPRAVOVÁN VE SPOLUPRÁCI SE ZÁSTUPCI ORGANIZACÍ

 

 

                           

 

                 

 

 

 

 

PARTNEŘI KONFERENCE

                               

 

 

 

PROGRAM KONFERENCE

CONFERENCE PROGRAM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

FINAL REPORT

FOTOGALERIE Z AKCE

 

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY (.pdf ke stažení)

ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK (.pdf ke stažení)

 

 

 

UDĚLENÉ ZÁŠTITY

 

Předsedy vlády České republiky

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Ministerstva životního prostředí ČR

Technologické agentury ČR

Hlavního města Prahy

České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj