10. EVROPSKÁ ENERGETICKÁ KONFERENCE IAEE - VÍDEŇ

TÉMA: ENERGIE, POLITIKA A TECHNOLOGIE PRO TRVALE UDRŽITELNOU EKONOMIKU

 

PROGRAM KONFERENCE / CONFERENCE THEMES AND TOPICS