SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVOU PRÁCI Z OBORŮ DOPRAVA

A DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA K UZÁVĚRCE PŘIHLÁŠEK

 

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH PRACÍ

 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE A PODMÍNKY

 

 

 

PATRONI PROJEKTU

 

                   

   

 

                                     

      

                      

 

                

 

UDĚLENÉ ZÁŠTITY:

záštita rektora Univerzity Pardubice

záštita rektora Vysoké školy báňské - technické univerzity Ostrava