CÍLEM 10. ROČNÍKU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE

 

je prezentovat stavby, projekty a inovace, které významným způsobem snižují energetickou náročnost ČR, zvyšují energetickou účinnost energetických zdrojů a přispívají ke zlepšení životního prostředí v ČR.

 

 

 

VYPISOVATELÉ

 

 

                                                   

 

 

 

HLAVNÍ PARTNER

 

 

 

 

 

PARTNEŘI

 

                                                                   

 

                                                       
     

 

                          

 

 

 

UDĚLENÉ ZÁŠTITY

 

předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové

předsedy vlády ČR Petra Nečase

ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby

ministra životního prostředí Tomáše Chalupy

poslance Evropského parlamentu Evžena Tošenovského

rektora ČVUT v Praze Václava Havlíčka

radního hlavního města Prahy Radka Lohynského

předsedkyně Technologické agentury České republiky Rut Bízkové

 

 

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

 

podmínky 10. ročníku celostátní soutěže

kategorie 10. ročníku soutěže

tituly, ceny, publicita

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

TISKOVÁ ZPRÁVA - TITULY, GALAVEČER (20. 11. 2012)

FOTOGALERIE GALAVEČER - BETLÉMSKÁ KAPLE (20. 11. 2012)

 

TISKOVÁ ZPRÁVA - NOMINACE NA TITUL (8. 11. 2012)

FOTOGALERIE NOMINACE - CLAM GALLASŮV PALÁC (8. 11. 2012)

 

PREZENTACE ČEEP NA XV. PODZIMNÍ KONFERENCI AEM (18. 9. 2012)

 

 

 

ODBORNÍ GARANTI SOUTĚŽE

 

                                          

 

 

                              
                                    

 

                           

                          

 

                        

 

 

 

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

                                      

 

 

                                                   

 

STRÁNKY LOŇSKÉHO ROČNÍKU