03 Úvodní slovo ministra dopravy ČR


03 Úvodní slovo ministra dopravy ČR