04 Úvodní proslov náměstka MD Jaroslava Demla


04 Úvodní proslov náměstka MD Jaroslava Demla