05 Úvodní proslov Petra Bratského Senát PS


05 Úvodní proslov Petra Bratského Senát PS