ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH KE STAŽENÍ

 

PŘEDNÁŠKY KE STAŽENÍ

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER KONFERENCE

 

 

PARTNEŘI KONFERENCE

 

 

                                                                   

 

 

 

UDĚLENÉ ZÁŠTITY

 

ministra průmyslu a obchodu ČR Martina Kuby

ministra životního prostředí ČR Tomáše Chalupy

prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka

předsedy Báňského úřadu v Praze Iva Pěgřímka

rektora Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Iva Vondráka