PŘEDNÁŠKY KE STAŽENÍ

 

 

BUDINSKÝ VLADIMÍR: Surovinová politika ČR z pohledu Severočeských dolů Chomutov

 

FABIÁN JAN: Černé uhlí - nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

 

GODANY JOSEF: Ložiska stavebních surovin ČR a perspektiva jejich využívání

 

HOLÝ MARTIN: Ochrana nerostných zdrojů v ČR - legislativa versus realita

 

KAVINA PAVEL: Evropská strategie Raw Materials Initiative

 

LAZÁREK JOSEF: Současný stav těžby uranu v ČR a možnosti jejího dalšího rozvoje

 

MORÁVEK PETR, VANĚČEK MIRKO: Rudní potenciál ČR a reálné možnosti jeho využívání

 

PAVLAS LUBOŠ: Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu

 

PÓČ DAVID: Příklady dobré praxe u lomových rekultivací (lomy a pískovny v ČR)

 

ŠKOPÁN MIROSLAV: Recykláty ze stavebních materiálů jako alternativa k přírodnímu kamenivu

 

SOKOL PAVEL: Vedlejší energetické produkty a jejich využití

 

STARÝ JAROMÍR: Nerudní suroviny ČR a možnosti jejich využívání

 

ŠTORKÁN PAVEL: Systém NEO - model obchodování s vedlejšími surovinami na komoditní burze

 

VENERA ZDENĚK, RAMBOUSEK PETR: Projekty na podporu Evropské surovinové iniciativy, úloha sdružení evropských geologických služeb Eurogeosurveys a pozice ČR

 

VESELÁ MILOSLAVA: Energetický program TOP EXPO 2013