4. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V PRAZE (20. - 21. 10. 2013)

4th INTERNATIONAL CONFERENCE IN PRAGUE (20th-21st October 2013)

 

 

Program konference je připravován ve spolupráci se zástupci organizací / Conference program has been preparing under the auspices and in cooperation with following institutions

 

                                 

 

 

                         

 

 

 

HLAVNÍ PARTNER KONFERENCE

 

 

 

PARTNEŘI KONFERENCE

 

                          

 

 

KLÍČOVÁ TÉMATA KONFERENCE / KEY TOPICS


I. NOVÉ TRENDY V ENERGETICE EU

NEW TRENDS IN EU ENERGETICS

 


II. ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÝCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

ENSURING NEEDED ENERGY RESOURCES


ENERGETICKÝ MIX: Nová role plynu? Nová jaderná zařízení v EU?

ENERGY MIX: New role of gas? New nuclear installations in the EU?

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KONFERENCE

FINAL REPORT

FOTOGALERIE Z AKCE

 

AVÍZO KONFERENCE

CONFERENCE ADVICE

 

PROGRAM KONFERENCE

CONFERENCE PROGRAM

 

UDĚLENÉ ZÁŠTITY

předsedy Senátu Parlamentu ČR

předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ministerstva životního prostředí

předsedkyně Energetického regulačního úřadu

rektora ČVUT v Praze

prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR

prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

předsedkyně Technologické agentury ČR

náměstka primátora hl.m. Prahy

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

formulář pro abstrakt přednášky

přihláška pro účastníka (*pdf ke stažení)

 

ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK

 

PŘEDNÁŠKY KE STAŽENÍ

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

                                   

 

 

                                             

 

                                                

 

 

                            

 

 

STRÁNKY 3. ROČNÍKU (22.-23. 10. 2013)