Soutěžící stavby

Závěrečná zpráva (výsledky soutěže)


 

 

 

 

 

 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY, PROJEKTY A INOVACE

roku 2008

 

Motto soutěže:

DOPRAVA NEJSOU JEN STAVBY A CESTY, DOPRAVA JE PROCES...

 

 

VYHLAŠOVATELÉ:


GUSTÁV SLAMEČKA, ministr dopravy ČR

 

 

 

JAROSLAV KRAUTER, pověřený řízením SFDI

 

 


ZÁŠTITA:


JAN FISCHER, předseda vlády ČR


VÁCLAV HAVLÍČEK, rektor ČVUT


JAROSLAV HANÁK, prezident Svazu dopravy ČR


PAVEL KŘEČEK, předseda ČKAIT

 


ODBORNÁ  GARANCE:


PETR MOOS, děkan FD ČVUT


VÁCLAV MACH, čestný předseda ČKAIT

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: