10 josef firt zahajuje 1. konferencni blok


10 josef firt zahajuje 1. konferencni blok