20 josef firt zahajuje 3. konferencni blok


20 josef firt zahajuje 3. konferencni blok