Blanka Klimešová, Pěsky městem


Blanka Klimešová, Pěsky městem


Originální velikost