Miroslav Svítek, děkan Fakulty dopravní, ČVUT v Praze, při prezentaci


Miroslav Svítek, děkan Fakulty dopravní, ČVUT v Praze, při prezentaci