ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

 

AVÍZO KONFERENCE

PROGRAM KONFERENCE

 

FORMULÁŘ PRO ABSTRAKT (.pdf ke stažení)

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI (.pdf ke stažení)

 

UDĚLENÉ ZÁŠTITY

hejtmana Moravskoslezského kraje

ministra pro místní rozvoj České republiky

Ministerstva životního prostředí

ministra dopravy České republiky

primátora statutárního města Ostravy

rektora Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

 

 

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY KE STAŽENÍ

ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK KE STAŽENÍ

 

 

 

Seminář proběhne v rámci konference Energetika a životní prostředí

 

je připravován ve spolupráci s

 

 

                  

 

 

 

 

HLAVNÍ PARTNEŘI SEMINÁŘE

 

                           

 

 

 

PARTNEŘI SEMINÁŘE

 

                            

 

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI SEMINÁŘE