ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE

18. 5. 2015, Konferenční centrum PRE, Jungmannova 28, Praha 1

 

 

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY

 

HAMPL MILAN: Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

 

HOUZAR MILOŠ: Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

 

MARŠÁK JAN: Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

 

PIVOVARSKÁ LENKA: Poznatky ze cvičení BLACKOUT 2014

 

ŠTĚPÁNEK PETR: Zařízení na zpracování bioodpadu – kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci

 

VLK VLADIMÍR: Odpad jako energie, strategie Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

 

 

ZPĚT NA STRÁNKY KONFERENCE