6. ročník konference, 22. listopadu 2016

Velký sál Zastupitelstva hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, PRAHA 1

 

Hlavní téma: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ČR, PRŮMYSL 4:0

 

PROGRAM KONFERENCE (.pdf ke stažení)

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY (.pdf ke stažení)

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (.pdf ke stažení)

VIDEOREPORTÁŽ Z KONFERENCE

 

10:00 Slavnostní zahájení

 

10:30  HLAVNÍ PREZENTACE

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. 

PRŮMYSL 4.0 - VÝZVY PRO ENERGETIKU

 

11:30 – 13:00, 1. BLOK -  PRŮMYSL

Předsedá: Ing. Josef Fiřt, ředitel EUROENERGY a předseda týmu TOP ENERGY

 

13:30 - 15:00, 2. BLOK - STAVEBNICTVÍ

Předsedá: doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., ředitel UCEEB ČTUT

 

15:30 – 17:00, 3. BLOK - DOPRAVA

Předsedá: prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, děkan FD ČVUT

a prezident Czech Smart City Cluster

 

10:00 – 18:00 výstava vozidel na alternativní pohony – MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ

18:00 slavnostní vyhlášení vítězů 14. ČEEP – BETLÉMSKÁ KAPLE

 

 

KONFERENCE JE PŘIPRAVOVANÁ VE SPOLUPRÁCI

 

                        

 

                

 

 

 

HLAVNÍ PARTNEŘI

 

 

                

 

 

                

 

 

PARTNER

 

 

 

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

 

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

                    

 

                  

 

       

 

 

STRÁNKY MINULÉHO ROČNÍKU