10. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí

Konferenční sál budovy MPO, Politických vězňů 20, Praha 1, 10.00 - 17.00 hod.

 

PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY 2020

a

GALAVEČER 17. ročníku celostátní soutěže ČEEP 2019

 

číslo účtu pro uhrazení vložného
2115604399/0800
vs: 3007

 

Položky označené (*) jsou povinné. Vložné je uvedeno při rozbalení v kolonkách níže a je včetně DPH, je nevratné s možností vyslat náhradníka. Vložné zahrnuje účast na konferenci, Galavečeru soutěže ČEEP, občerstvení a konferenční materiály. Studenti se při prezenci prokazují indexem. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

 

/zásady ochrany osobních údajů/

 

Vystoupení účastníků je chráněno autorskými právy. Účastníci konference souhlasí s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách společnosti TOP EXPO CZ a dávají souhlas s dalším šířením.

Jméno, příjmení, titul *:
Firma:
Sídlo/bydliště *:
IČ:
Bankovní spojení *:
e-mail *:
Tel. *:
Vyberte prosím formu úhrady *:
Jaký je výsledek  - *
 

 

 

 

ZPĚT NA STRÁNKY KONFERENCE