INTEGROVANÁ DOPRAVA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE

ČISTÁ MOBILITA

16. 2. 2015 , SŽDC, Dlážděná 1003/7, Praha 1

 

 

 

ZÁŠTITY

 

Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje

Petr Dolínek, náměstek primátorky HMP pro dopravu

Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí ČR

 

 

 

VE SPOLUPRÁCI S

 

                          

 

 

                                

 

 

 

 

AVÍZO AKCE

PROGRAM

 

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY (*pdf ke stažení)

ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

 

 

ZPĚT NA SMART CITY 2015

 

 

STRÁNKY LOŇSKÉHO ROČNÍKU