5. ročník, Centrum služeb PRE, Jungmannova 28, Praha 1

 

 

ZAMĚŘENÍ 5. ROČNÍKU KONFERENCE

 

PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB TRANSEVROPSKÉ DOPRAVNÍ SÍTĚ NA ÚZEMÍ ČR

FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ČR - VÝHLED DO ROKU 2050

ALTERNATIVNÍ PALIVA, SNIŽOVÁNÍ ZÁTĚŽE ŽIV. PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ DI

 

 

 

AVÍZO KONFERENCE

PROGRAM KONFERENCE

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY (.pdf ke stažení)

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (.pdf ke stažení)

 

GENERÁLNÍ PARTNER

 

 

 

HLAVNÍ PARTNEŘI

                              

 

 

                   

 

 

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI