5. ročník konference Trendy evropské dopravy, 16. 6. 2016, Centrum služeb PRE

 

 

 

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY (.pdf ke stažení)

 

 

1. BLOK: STAVBY TRANSEVROPSKÉ DOPRAVNÍ SÍTĚ NA ÚZEMÍ ČR,

PLÁN MOBILITY PRAHY

 

Hořelica Zdeněk: Financování dopravní infrastruktury ČR - výhled do roku 2020

 

Sosna Luděk: Příprava a realizace dopravních staveb na TEN-T na území ČR, dopady směrnice o EIA

 

Gross Tomáš: Výstavba dálniční a silniční infrastruktury v aktuálním programovacím období

 

Hofhanzl Petr: Modernizace železniční infrastruktury v aktuálním programovacím období

 

Havelka Martin: Plán mobility pro Prahu

 

Havelka Jiří: Elektronické mýtné v číslech

 

 

2. BLOK: ALTERNATIVNÍ PALIVA, SNIŽOVÁNÍ EMISÍ,

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V DOPRAVĚ

 

 

Zaplatílek Jan: Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - novela zákona č. 311/2006 Sb.

 

Žákovec Jan: Alternativní paliva v dopravě - Národní akční plán čistá mobilita

 

Pohl Jiří: Bezemisní železnice

 

Vostracký Zdeněk: Zvýšení bezpečnosti dopravy na železničních přejezdech

 

Honec Peter: Systém Unicam pro zvýšení bezpečnosti a zlepšení plynulosti dopravy

 

Kolz Miloslav: Elektrokolo a zkušenosti s městským provozem

 

 

 

ZPĚT NA STRÁNKY KONFERENCE