PRAHA, STAROMĚSTSKÁ RADNICE - SÁL ARCHITEKTŮ, 18. 10. 2016

3. ročník celostátní konference z cyklu SMART CITY organizovaná ve spolupráci

 

                              

 

                         

                              

 

 

 

10:00 ZAHÁJENÍ

10:30 PŘESTAVBA A VYUŽITÍ BROWNFIELDS

Předsedá: Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ ČR

 

HLAVNÍ PŘEDNÁŠKY

Ing. Petr Palička, Managing Director Penta Investments
Central Business District - projekt revitalizace Masarykova nádraží
Proměna bývalé pražské továrny Walter

 

Ing. Leoš Anderle, výkonný ředitel SEKYRA GROUP
PARTICIPATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ: Smíchov City – Žižkov City – Rohan City

 

Ing. David Koppitz, ředitel Odboru regionální politiky MMR ČR
Program MMR: "Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách“

 

Ing. Zídek, Svatopluk; ČKAIT
30 let práce při ochraně průmyslového dědictví

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (.pdf ke stažení)

 

 

 

 

PARTNEŘI

 

                       

 

 

                        

 

 

 

 

 

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

            

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI