7. ročník konference, 14. 6. 2018, MD ČR, nábř. Ludvíka Svobody 12, Praha 1

 

PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY

 

 

Veselá Milostava: Smart City 2018

 

Sosna Luděk: Stav projednání návrhu novely zákona č. 416/2009 Sb., O urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací

 

McNaughton Andrew: Zkušenosti s VRT ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Propojení Prahy, regionálních center ČR a sousedních států rychlým železničním spojením

 

Čech Radek: Kroky k urychlení přípravy rychlých železničních spojení v ČR

 

Slavíček Tomáš: Stav projektové přípravy rychlých železničních spojení v ČR

 

Chrdle Zdeněk: Systémy řízení a regulace železniční dopravy pro VRT, systém ETCS

 

Bureš František: Smart Rail včetně využití alternativních pohonů

 

Lapáček Petr: Příprava rychlých železničních spojení ve vztahu k napájení a konstrukci TV

 

Svrček Daniel: Šance pro nástup alternativních pohonů v dopravě

 

Pohl Jiří: Moderní vozidla pro rychlá železniční spojení v ČR

 

Blažek Antonín: Zkušenosti z testování železničních vozidel ve vyšších rychlostech

 

Businský Tomáš: Trendy ve sdělovací a senzorové technologii

 

Šíp Emanuel: Městské přestupní uzly rychlých železničních spojení a jejich služby

 

Tittl Lukáš: Přínosy rychlých železničních spojení pro hl. m. Prahu a ČR

 

 

 

 

ZPĚT NA STRÁNKY KONFERENCE